Notice: Undefined variable: search in /home3/ptpi/public_html/instytut/index.php on line 148
Notice: Undefined index: query in /home3/ptpi/public_html/instytut/index.php on line 344
id="pacjenci" class="zasady" >
wykop.plPoleć stronę

Zasady prowadzenia psychoterapii w Instytucie

Uwaga!! Większość materiałów dostępnych w zakładkach na stronie - ma charakter archiwalny. 


 • W Instytucie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.

 • Oferujemy konsultację i psychoterapię indywidualną, małżeńską i grupową w podejściu Integratywnym MetaSystemowym.

 • Usługi prowadzone są przez specjalistów psychoterapeutów, należących do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

 • Zapisu na pierwszą konsultację dokonuje się w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00. Kolejne spotkania uzgadnia się z psychoterapeutą prowadzącym po sesji i podaje termin w sekretariacie.

 • Usługi są odpłatne. Pojedyncza sesja indywidualna kosztuje 100 zł/50 min, natomiast pojedyncza sesja pary 120 zł/50min. Płatne w sekretariacie, zaraz po sesji.

 • Sesja pary trwa zwykle 100 min (równowartość dwóch sesji), chyba że terapeuta postanowi inaczej – sesja może trwać do skutku. Odpłatność za taką sesję jest proporcjonalna do czasu jej trwania.

 • Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

 • W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.

 • Za opuszczenie umówionej sesji pacjent płaci 100 zł (w przypadku pary 120 zł/50 min.), chyba że odwoła ją na 24 godziny przed wyznaczonym terminem (uwzględniane są również wiadomość sms, bądź nagranie na automatyczną sekretarkę). Po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci w terminie odwołanej sesji można rozmawiać z terapeutą telefonicznie.

 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba, że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstość.

 • Pomiędzy sesjami można w naglących sprawach dzwonić do swojego terapeuty, w uzgodnionych godzinach. Jeśli łączny czas telefonów, odpowiadania na maile czy sms zajmie terapeucie więcej niż 15 minut pomiędzy jedną a drugą sesją, płaci się za to dodatkową proporcjonalną opłatę na najbliższej sesji.

 • Rozmowa telefoniczna nie zastępuje terapii.

 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii. Podczas przerw pacjent może, choć nie musi skorzystać ze spotkań z terapeutą zastępczym, wskazanym przez terapeutę prowadzącego.

 • Przerwa urlopowa Andrzeja Nehrebeckiego i Mileny Karlińskiej – Nehrebeckiej trwa od 1 lipca do 31 sierpnia, a z uwagi na duże obciążenie działalnością publiczną możliwe są ich nieprzewidziane nieobecności. Prosimy to wziąć pod uwagę przy wyborze psychoterapeuty.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 • Czas trwania psychoterapii lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy. Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.
 • W niektórych sesjach psychoterapeutycznych mogą za zgodą towarzyszyć inni psychoterapeuci - asystenci, stażyści, konsultanci.

 • Dla celów superwizji psychoterapeuci muszą nagrywać sesje. Nagrania te są przedstawiane wyłącznie uczestnikom superwizji, którzy też są zobowiązani do przestrzegania poufności. Pacjentów prosimy o pisemne wyrażenie zgody na nagranie.

 • By terapeuta mógł skutecznie pomagać pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.

 • O wykształcenie, wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych, superwizję, staż pracy, doświadczenie zawodowe, swoją diagnozę i prognozę, metody terapeutyczne i sposób prowadzenie terapii – o to wszystko mogą Państwo kiedykolwiek pytać swojego terapeutę.

 • Przestrzegamy kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i European Association for Psychotherapy.


Życzymy Państwu owocnej psychoterapii, a my dołożymy wszelkich starań, by taka właśnie była.


Zespół Instytutu
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222