Notice: Undefined variable: search in /home3/ptpi/public_html/instytut/index.php on line 148
Notice: Undefined index: query in /home3/ptpi/public_html/instytut/index.php on line 344
id="onas" class="inst" >
wykop.plPoleć stronę

UWAGA !! Większość materiałów dostępnych w zakładkach na stronie - ma charakter archiwalny.


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej s.c. w Krakowie rozpoczął działalność w 1992 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną. Prowadził także szkolenia certyfikacyjne i warsztaty w psychoterapii i diagnozie klinicznej.

Instytut był członkiem organizacyjnym Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. Jego przedstawiciele prowadzili badania naukowe, aktywnie rozwijając nowe obszary psychoterapii integratywnej i biorąc udział w pracach legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty.

MISJA:

  1. Misją Instytutu jako placówki szkoleniowej kształcenie psychoterapeutów w integratywnej psychoterapii systemowej raz budowanie tożsamości zawodowej psychoterapeutów niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej. Integralną częścią misji było prowadzenie badań naukowych.
  2. Misją Instytutu jako placówki klinicznej było służenie psychoterapią, konsultacją i diagnostyką pacjentom cierpiącym na zaburzenia lub problemy psychiczne, a także - we współpracy z lekarzami - psychoterapia pacjentów cierpiących na choroby somatyczne.
  3. Misją społeczną Instytutu było edukowanie i udostępnianie wiedzy o psychoterapii, zdrowiu psychicznym oraz o psychoterapii jako niezależnej profesji i dyscyplinie naukowej osobom zainteresowanym, władzom i mediom.

MODEL PSYCHOTERAPII:
W podejściu integratywnym psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie oraz zmierzyć się z najważniejszymi kwestiami.

UDOKUMENTOWANA SKUTECZNOŚĆ:

Wiele osób kształcących się w zawodzie psychoterapeuty i pacjentów cenili sobie skuteczność metod stosowanych w Instytucie oraz wysoki poziom kadry. Ta skuteczność znajdowała potwierdzenie w badaniach naukowych prowadzonych przy współpracy z wybitnymi naukowcami z uczelni europejskich.

DOTYCHCZAS:

Od 1992 roku ponad 7800 profesjonalistów z obszaru ochrony zdrowia skorzystało z różnych form nauczania dostępnych w Instytucie. Głównie: psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, psychologów klinicznych, pedagogów, terapeutów uzależnień, asystentów socjalnych, a także studentów i absolwentów humanistycznych kierunków uniwersyteckich. Spośród nich ponad 300 osób podjęło całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty.

MODEL KSZTAŁCENIA:

W ciągu ponad 20 lat istnienia Instytutu wypracowano sprawdzony w praktyce model kształcenia w zawodzie psychoterapeuty. Badania nad skutecznością nauczania w Instytucie wskazywały, że na IV roku — 82%, a po V roku nauki psychoterapii w Instytucie — 100% studentów prowadziło prywatną praktykę, podczas gdy w momencie rozpoczęcia Studium robiło to jedynie około 7%.

OFERTA dla profesjonalistów obejmowała:

całościowe przygotowanie do zawodu psychoterapeuty, warsztaty psychoterapii poszczególnych zaburzeń, nauczanie metod i technik terapeutycznych, przygotowanie do pracy ze specyficznymi populacjami, terapię zaburzeń wieku dziecięcego, superwizję, diagnozę kliniczną oraz self- experience i psychoterapię własną.

OFERTA dla pacjentów i osób zainteresowanych psychoterapią obejmowała:

psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną, warsztaty rozwojowe, edukację dotyczącą psychoterapii. Dostępna jest także psychoterapia szkoleniowa dla psychoterapeutów.

BADANIA NAUKOWE:

W Instytucie prowadzone były badania naukowe między innymi nad: efektywnością modelu Integratywnej Psychoterapii, skutecznością kształcenia psychoterapeutów i metodami pomiaru efektów psychoterapii. Współpracowaliśmy z naukowcami z różnych kontynentów, tworzącymi naszą dyscyplinę naukową.

PSYCHOTERAPIA EUROPEJSKA:

Przynależność do europejskiej i międzynarodowej społeczności psychoterapeutycznej była ważnym elementem kształcenia psychoterapeutów w Instytucie. Instytut był członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy i brał bezpośredni udział w pracach organów decyzyjnych tej organizacji.


Informujemy, że od 31 grudnia 2016 r. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie przy ul. Pocieszka 6 rozdzielił się na dwa odrębne podmioty:


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
Maria Milena Karlińska-Nehrebecka


Szkolenia, Studium Psychoterapii, superwizja, psychoterapia

Kontakt:

ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków

tel. 797-414-938

e-mail: biuro@pipi.org.pl

www.pipi.org.pl


oraz


Instytut Psychoterapii MetaSystemowej
Andrzej Nehrebecki


Superwizja, psychoterapia

Kontakt:

tel. 884-802-222

e-mail:biuro.ipm@gmail.com


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222