wykop.plPoleć stronę

O nas

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie rozpoczął działalność w 1992 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną. Prowadzi także szkolenia certyfikacyjne i częściowe w psychoterapii i diagnozie klinicznej.

W szkoleniach w Instytucie dotychczas wzięło udział ponad 5600 osób. Rocznie
ze szkoleń, superwizji i konsultacji korzysta około 600 profesjonalistów, głównie psychoterapeutów, psychologów, socjologów, lekarzy, pedagogów i innych specjalistów zajmujących się psychoterapią, ochroną zdrowia lub pomocą psychologiczną.

Ze szkoleń specjalnie dla nich przeznaczonych mogą korzystać także studenci zainteresowani psychoterapią.

W roku 2008 powstał przy Instytucie Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, proponujący różnorodne formy doskonalenia zawodowego specjalistom zatrudnionym w oświacie.

Instytut jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy (EAP), Universite Europeenne Jean Monnet oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Jest akredytowany jako placówka szkoleniowa przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI). Jego przedstawiciele prowadzą badania naukowe, aktywnie rozwijają nowe obszary psychoterapii integratywnej i biorą udział w pracach legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty.

MISJA:

  1. Misją Instytutu jako placówki szkoleniowej jest promowanie rozwiniętego tu unikalnego modelu psychoterapii Integratywnej MetaSystemowej, kształcenie psychoterapeutów w tym modelu, oraz budowanie tożsamości zawodowej psychoterapeutów niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej. Integralną częścią misji jest prowadzenie badań naukowych.
  2. Misją Instytutu jako placówki klinicznej jest służenie psychoterapią, konsultacją i diagnostyką pacjentom cierpiącym na zaburzenia lub problemy psychiczne. A także we współpracy z lekarzami, psychoterapia pacjentów cierpiących na choroby somatyczne.
  3. Misją społeczną Instytutu jest edukowanie i udostępnianie wiedzy o psychoterapii, zdrowiu psychicznym oraz o psychoterapii jako niezależnej profesji i dyscyplinie naukowej osobom zainteresowanym, władzom i mediom.

MODEL PSYCHOTERAPII:
Praca najskuteczniejszych psychoterapeutów różnych podejść, filozofia i dokonania Berta Hellingera oraz inne ważne inspiracje na przestrzeni ponad 20 lat doświadczeń klinicznych stały się podstawą nowego jednolitego podejścia psychoterapeutycznego. W tym podejściu Psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu – lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie, w końcu stanąć wobec spraw ostatecznych.

UDOKUMENTOWANA SKUTECZNOŚĆ:
Wiele osób kształcących się w zawodzie psychoterapeuty czy pacjentów ceni sobie skuteczność metod stosowanych w Instytucie i wysoki poziom kadry.
Ta skuteczność znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych prowadzonych przy współpracy z wybitnymi naukowcami z uczelni europejskich.

DOTYCHCZAS:
Od 1992 roku koło 6900 profesjonalistów z obszaru ochrony zdrowia skorzystało z różnych form nauczania w Instytucie. Głównie: psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, psychologów klinicznych, pedagogów, terapeutów uzależnień, asystentów socjalnych, a także studentów i absolwentów humanistycznych kierunków uniwersyteckich. Z tego ponad 300 osób podjęło całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty.

MODEL KSZTAŁCENIA:
W ciągu 20 lat istnienia Instytutu wypracowano sprawdzony w praktyce model kształcenia w zawodzie psychoterapeuty. Badania nad skutecznością nauczania w Instytucie wskazują, że na IV roku 82%, a po V roku nauki psychoterapii w Instytucie 100% studentów prowadzi prywatną praktykę, podczas gdy w momencie rozpoczęcia Studium, jedynie około 7%.

OFERTA dla profesjonalistów obejmuje:
całościowe przygotowanie do zawodu psychoterapeuty, warsztaty psychoterapii poszczególnych zaburzeń, nauczanie metod i technik terapeutycznych, przygotowanie do pracy ze specyficznymi populacjami (osobami homo i biseksualnymi), terapię zaburzeń wieku dziecięcego, superwizję, diagnozę kliniczną oraz self-experience i psychoterapię własną.

OFERTA dla pacjentów i osób zainteresowanych psychoterapią obejmuje:
psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną, warsztaty rozwojowe, edukację dotyczącą psychoterapii. Dostępna jest także psychoterapia szkoleniowa dla psychoterapeutów.

BADANIA NAUKOWE:
W Instytucie prowadzone są badania naukowe między innymi nad: efektywnością modelu Psychoterapii Integratywnej MetaSystemowej, skutecznością kształcenia psychoterapeutów i metodami pomiaru efektów psychoterapii. Współpracujemy z naukowcami z różnych kontynentów tworzącymi naszą dyscyplinę naukową.

PSYCHOTERAPIA EUROPEJSKA:
Przynależność do europejskiej i międzynarodowej społeczności psychoterapeutycznej jest ważnym elementem kształcenia psychoterapeutów w Instytucie. Instytut jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy, biorąc bezpośredni udział w pracach organów decyzyjnych tej organizacji.Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej (PIPI)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. (12) 420 06 40, 420 06 03
fax. (12) 420 06 41, kom. 698 905 204,

skype: Mój stanpsychoterapia.pocieszka
regon: 351474275    nip: 677-20-64-345
numer konta: ING Bank Śląski 68 1050 1445 1000 0023 1942 2081