wykop.plPoleć stronę

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie rozpoczął działalność w 1992 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną. Prowadzi także szkolenia certyfikacyjne i warsztaty w psychoterapii i diagnozie klinicznej.

Instytut jest członkiem organizacyjnym Polskiej Federacji Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy. Jego przedstawiciele prowadzą badania naukowe, aktywnie rozwijają nowe obszary psychoterapii integratywnej i biorą udział w pracach legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty.

MISJA:

  1. Misją Instytutu jako placówki szkoleniowej kształcenie psychoterapeutów w integratywnej psychoterapii systemowej raz budowanie tożsamości zawodowej psychoterapeutów niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej. Integralną częścią misji jest prowadzenie badań naukowych.
  2. Misją Instytutu jako placówki klinicznej jest służenie psychoterapią, konsultacją i diagnostyką pacjentom cierpiącym na zaburzenia lub problemy psychiczne, a także - we współpracy z lekarzami - psychoterapia pacjentów cierpiących na choroby somatyczne.
  3. Misją społeczną Instytutu jest edukowanie i udostępnianie wiedzy o psychoterapii, zdrowiu psychicznym oraz o psychoterapii jako niezależnej profesji i dyscyplinie naukowej osobom zainteresowanym, władzom i mediom.

MODEL PSYCHOTERAPII:
W podejściu integratywnym systemowym psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie oraz zmierzyć się z najważniejszymi kwestiami.

UDOKUMENTOWANA SKUTECZNOŚĆ:

Wiele osób kształcących się w zawodzie psychoterapeuty i pacjentów ceni sobie skuteczność metod stosowanych w Instytucie oraz wysoki poziom kadry. Ta skuteczność znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych prowadzonych przy współpracy z wybitnymi naukowcami z uczelni europejskich.

DOTYCHCZAS:

Od 1992 roku ponad 7800 profesjonalistów z obszaru ochrony zdrowia skorzystało z różnych form nauczania w Instytucie. Głównie: psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, psychologów klinicznych, pedagogów, terapeutów uzależnień, asystentów socjalnych, a także studentów i absolwentów humanistycznych kierunków uniwersyteckich. Spośród nich ponad 300 osób podjęło całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty.

MODEL KSZTAŁCENIA:

W ciągu ponad 20 lat istnienia Instytutu wypracowano sprawdzony w praktyce model kształcenia w zawodzie psychoterapeuty. Badania nad skutecznością nauczania w Instytucie wskazują, że na IV roku — 82%, a po V roku nauki psychoterapii w Instytucie — 100% studentów prowadzi prywatną praktykę, podczas gdy w momencie rozpoczęcia Studium robiło to jedynie około 7%.

OFERTA dla profesjonalistów obejmuje:

całościowe przygotowanie do zawodu psychoterapeuty, warsztaty psychoterapii poszczególnych zaburzeń, nauczanie metod i technik terapeutycznych, przygotowanie do pracy ze specyficznymi populacjami, terapię zaburzeń wieku dziecięcego, superwizję, diagnozę kliniczną oraz self- experience i psychoterapię własną.

OFERTA dla pacjentów i osób zainteresowanych psychoterapią obejmuje:

psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną, warsztaty rozwojowe, edukację dotyczącą psychoterapii. Dostępna jest także psychoterapia szkoleniowa dla psychoterapeutów.

BADANIA NAUKOWE:

W Instytucie prowadzone są badania naukowe między innymi nad: efektywnością modelu Integratywnej Psychoterapii Systemowej, skutecznością kształcenia psychoterapeutów i metodami pomiaru efektów psychoterapii. Współpracujemy z naukowcami z różnych kontynentów, tworzącymi naszą dyscyplinę naukową.

PSYCHOTERAPIA EUROPEJSKA:

Przynależność do europejskiej i międzynarodowej społeczności psychoterapeutycznej jest ważnym elementem kształcenia psychoterapeutów w Instytucie. Instytut jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy i bierze bezpośredni udział w pracach organów decyzyjnych tej organizacji.Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222