wykop.plPoleć stronę

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie rozpoczął działalność w 1992 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną. Prowadzi także szkolenia certyfikacyjne i warsztaty w psychoterapii i diagnozie klinicznej.

Instytut jest członkiem organizacyjnym Polskiej Federacji Psychoterapii. Jest akredytowany jako placówka szkoleniowa przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI). Jego przedstawiciele prowadzą badania naukowe, aktywnie rozwijają nowe obszary psychoterapii integratywnej i biorą udział w pracach legislacyjnych dotyczących zawodu psychoterapeuty.

MISJA:

  1. Misją Instytutu jako placówki szkoleniowej jest promowanie rozwiniętego tu unikalnego modelu integratywnej psychoterapii MetaSystemowej, kształcenie psychoterapeutów w tym modelu oraz budowanie tożsamości zawodowej psychoterapeutów niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej. Integralną częścią misji jest prowadzenie badań naukowych.
  2. Misją Instytutu jako placówki klinicznej jest służenie psychoterapią, konsultacją i diagnostyką pacjentom cierpiącym na zaburzenia lub problemy psychiczne, a także - we współpracy z lekarzami - psychoterapia pacjentów cierpiących na choroby somatyczne.
  3. Misją społeczną Instytutu jest edukowanie i udostępnianie wiedzy o psychoterapii, zdrowiu psychicznym oraz o psychoterapii jako niezależnej profesji i dyscyplinie naukowej osobom zainteresowanym, władzom i mediom.

MODEL PSYCHOTERAPII:
Psychoterapia MetaSystemowa jest psychoterapią integratywną, rozwiniętą w Polsce przez Andrzeja Nehrebeckiego. W tym podejściu psychoterapia służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu, lecz także temu, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, pracować, bawić się, odnaleźć sens życia i spełnienie oraz zmierzyć się z najważniejszymi kwestiami.

UDOKUMENTOWANA SKUTECZNOŚĆ:

Wiele osób kształcących się w zawodzie psychoterapeuty i pacjentów ceni sobie skuteczność metod stosowanych w Instytucie oraz wysoki poziom kadry. Ta skuteczność znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych prowadzonych przy współpracy z wybitnymi naukowcami z uczelni europejskich.

DOTYCHCZAS:

Od 1992 roku ponad 7800 profesjonalistów z obszaru ochrony zdrowia skorzystało z różnych form nauczania w Instytucie. Głównie: psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, psychologów klinicznych, pedagogów, terapeutów uzależnień, asystentów socjalnych, a także studentów i absolwentów humanistycznych kierunków uniwersyteckich. Spośród nich ponad 300 osób podjęło całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty.

MODEL KSZTAŁCENIA:

W ciągu ponad 20 lat istnienia Instytutu wypracowano sprawdzony w praktyce model kształcenia w zawodzie psychoterapeuty. Badania nad skutecznością nauczania w Instytucie wskazują, że na IV roku — 82%, a po V roku nauki psychoterapii w Instytucie — 100% studentów prowadzi prywatną praktykę, podczas gdy w momencie rozpoczęcia Studium robiło to jedynie około 7%.

OFERTA dla profesjonalistów obejmuje:

całościowe przygotowanie do zawodu psychoterapeuty, warsztaty psychoterapii poszczególnych zaburzeń, nauczanie metod i technik terapeutycznych, przygotowanie do pracy ze specyficznymi populacjami, terapię zaburzeń wieku dziecięcego, superwizję, diagnozę kliniczną oraz self- experience i psychoterapię własną.

OFERTA dla pacjentów i osób zainteresowanych psychoterapią obejmuje:

psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską i rodzinną, warsztaty rozwojowe, edukację dotyczącą psychoterapii. Dostępna jest także psychoterapia szkoleniowa dla psychoterapeutów.

BADANIA NAUKOWE:

W Instytucie prowadzone są badania naukowe między innymi nad: efektywnością modelu Psychoterapii MetaSystemowej, skutecznością kształcenia psychoterapeutów i metodami pomiaru efektów psychoterapii. Współpracujemy z naukowcami z różnych kontynentów, tworzącymi naszą dyscyplinę naukową.

PSYCHOTERAPIA EUROPEJSKA:

Przynależność do europejskiej i międzynarodowej społeczności psychoterapeutycznej jest ważnym elementem kształcenia psychoterapeutów w Instytucie. Instytut jest członkiem organizacyjnym European Association for Psychotherapy i bierze bezpośredni udział w pracach organów decyzyjnych tej organizacji.Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej (PIPI)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. (12) 420 06 40, 420 06 03
fax. (12) 420 06 41, kom. 698 905 204,

skype: Mój stanpsychoterapia.pocieszka
regon: 351474275    nip: 677-20-64-345
numer konta: ING Bank Śląski 68 1050 1445 1000 0023 1942 2081