wykop.plPoleć stronę

Psychoterapia - nauka i praktyka

UWAGA !! Większość materiałów dostępnych w zakładkach na stronie - ma charakter archiwalny.

Zapraszamy psychoterapeutów i osoby zainteresowane psychoterapią.

Będziemy w tym dziale zamieszczać informacje pomocne w rozwoju zawodowym –
o imprezach zawodowych, o różnorakich organizacjach psychoterapeutycznych,
o doniesieniach z badań naukowych.

Jednocześnie będziemy poruszać i komentować problemy ważne dla naszego środowiska zawodowego. Obecnie palącym problemem jest Ustawa Psychoterapeutyczna, od której będzie zależał los nas wszystkich.

Nasz zawód, a zarazem dyscyplina naukowa dynamicznie się rozwija. I temu
właśnie będziemy się przyglądać, zachęcając jednocześnie Państwa – Koleżanki
i Kolegów do włączania się w życie naszego środowiska, do współtworzenia tego,
co nas dotyczy i do rozwijania swoich pasji zawodowych w ramach różnych kierunków psychoterapeutycznych.


Z przyjemnością prezentujemy fotoreportaże z niektórych wydarzeń związanych z działalnością naukowo-badawczą Instytutu i rozwojem psychoterapii Metasystemowej.


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222