wykop.plPoleć stronę

O szkoleniach w PIPI

Przygotowanie do zawodu psychoterapeuty

Jak głosi Deklaracja Strasburska, zawód psychoterapeuty jest zawodem odrębnym
i niezależnym. By zostać psychoterapeutą, trzeba po studiach magisterskich, zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych (ewentualnie lekarskich) przejść co najmniej czteroletnie specjalistyczne szkolenie. Szkolenie to, dotyczące określonego podejścia psychoterapeutycznego, powinno zawierać następujące komponenty:

  • Szkolenie praktyczne i teoretyczne
  • Własną psychoterapię 250-300 godzin
  • Superwizję praktyki psychoterapeutycznej nie mniej niż 120-150 godzin
  • Staż w placówce prowadzącej usługi w zakresie zdrowia psychicznego
  • Praktykę pod superwizją

Takie są  standardy European Association for Psychotherapy i prawdopodobnie zbliżone do nich rozwiązania zostaną przyjęte w polskim ustawodawstwie.

Nasze wieloletnie doświadczenie wskazuje, ze wyszkolenie uzdolnionego adepta na samodzielnego psychoterapeutę zajmuje około 7 lat praktyki, szkolenia i superwizji. Wskazuje także, że szkolenie teoretyczne nie oparte na bieżącej praktyce terapeutycznej nie przynosi efektów.

Oferta Instytutu

Dlatego proponowane przez nas szkolenie jest tak skonstruowane, by odpowiadało potrzebom szkoleniowym na różnym poziomie rozwoju zawodowego, a jednocześnie uwzględniało dane pochodzące z badań na temat psychoterapii.

Osoby, które jeszcze nie ukończyły studiów, a pragną się szkolić w psychoterapii, mogą skorzystać z 7-miesięcznego szkolenia pt. „Psychoterapia i poradnictwo”.
Jest to wersja naszego podstawowego praktycznego szkolenia w psychoterapii integratywnej adaptowana na potrzeby osób nie posiadających jeszcze doświadczenia klinicznego. Studenci mogą też brać udział w różnych formach psychoterapii własnej oraz w szkoleniu w diagnozie klinicznej DSM. Nasze doświadczenia wskazują, że studenci często w tym ostatnim osiągają bardzo dobre wyniki.

Dla osób już pracujących z pacjentami proponujemy krótkie zajęcia o charakterze warsztatowym, szkolenia w diagnozie, różne formy osobistej psychoterapii oraz szkolenie całościowe prowadzące do dyplomu lub certyfikatu.

Psychoterapia dzieci i rodziny

Wśród tych propozycji wyróżnia się dział skierowany do terapeutów pracujących
z dziećmi i rodzinami. Proponujemy warsztaty przygotowujące do pracy ze specyficznymi zaburzeniami i problemami diagnozowanymi u dzieci, takimi jak moczenie, lęki, czy problemy związane z nadpobudliwością. Ta część oferty skierowana jest głównie do pracowników placówek zajmujących się dziećmi i rodzinami. 

Psychoterapia w podejściu integratywnym systemowym

W tym dziale można znaleźć półroczne grupy psychoterapeutyczne prowadzone metodą integratywną, z zastosowaniem ustawień systemowych, dostępne zarówno dla terapeutów, jak i „zwyczajnych” pacjentów. Doświadczenia pokazują, że półroczna terapia prowadzona w ten sposób zwykle prowadzi do znaczących zmian w życiu indywidualnych uczestników i par małżeńskich. Dzięki temu, że spotkania są raz w miesiącu, a uczestnicy mogą spać w Instytucie, jest to forma dogodna dla osób z całej Polski i z zagranicy. Te półroczne cykle można powtarzać odpowiednio do potrzeb. Zapraszamy także na seminaria i grupy prowadzone przez terapeutów zagranicznych.

Studium Psychoterapii i Certyfikat psychoterapeuty

Kształcenie całościowe prowadzące do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej prowadzone jest pod kierownictwem Mileny Karlińskiej - Nehrebeckiej.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o kryteria formalne i rozmowę kwalifikacyjną. Chętnie przyjmujemy psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie praktyczne „Integratywna psychoterapia krótkoterminowa” i/lub korzystali już z innych szkoleń w Instytucie oraz pracują już z pacjentami. Doświadczenie wskazuje, że najszybciej postępy w rozwoju zawodowym osiągają studenci, którzy intensywnie uczestniczą w grupie psychoterapeutycznej, przyjmują dużą liczbę różnorodnych pacjentów i często korzystają z superwizji. Niejednokrotnie, osoby szybko robiące postępy już na 2 roku otwierają praktyki prywatne.

Szkolenie składa się zatem z dwóch etapów – 4-letniego Studium i PROFI.
Studium kończy się dyplomem, obejmuje comiesięczne 3-dniowe zjazdy oraz dodatkowe obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniach tematycznych. Część osób
na tym kończy edukację.

PROFI jest adresowane dla osób chcących uzyskać certyfikat oraz stanowi formę kształcenia ustawicznego dla terapeutów certyfikowanych. Tu zjazdy są krótsze i dominującą formą jest superwizja praktyki psychoterapeutycznej, gdzie uczestnicy integrują wiedzę, umiejętności praktyczne z praktyką terapeutyczną. Ten etap nie jest limitowany w czasie i czas jego trwania zależy od osobistego potencjału i tempa postępów.

Dotychczas większość psychoterapeutów, którzy uzyskali certyfikat PTPI, uzyskała potem jeszcze certyfikat ECP European Association for Psychotherapy.   

        Powrót na górę
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222