wykop.plPoleć stronę

Misja Instytutu

Nadrzędne wartości, jakim służy Instytut, to dobro pacjentów, szerokiej publiczności i środowiska psychoterapeutów.
Instytut działa w oparciu o Deklarację Strasburską.


MISJA:

 1. Misją Instytutu jako placówki szkoleniowej jest promowanie rozwiniętego tu unikalnego modelu integratywnej psychoterapii MetaSystemowej, kształcenie psychoterapeutów w tym modelu oraz budowanie tożsamości zawodowej psychoterapeutów niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej. Integralną częścią misji jest prowadzenie badań naukowych.
 2. Misją Instytutu jako placówki klinicznej jest służenie psychoterapią, konsultacją i diagnostyką pacjentom cierpiącym na zaburzenia lub problemy psychiczne, a także - we współpracy z lekarzami - psychoterapia pacjentów cierpiących na choroby somatyczne.
 3. Misją społeczną Instytutu jest edukowanie i udostępnianie wiedzy o psychoterapii, zdrowiu psychicznym oraz o psychoterapii jako niezależnej profesji i dyscyplinie naukowej osobom zainteresowanym, władzom i mediom.

Celem działania Instytutu jest:

 1. Prowadzenie psychoterapii dla osób jej potrzebujących zgodnie z zasadami sztuki i w oparciu o wyniki badań naukowych dotyczących psychoterapii.
 2. Rozwijanie i promowanie psychoterapii MetaSystemowej
 3. Promowanie psychoterapii i wiedzy na temat psychoterapii wśród szerokiej publiczności.
 4. Szkolenie psychoterapeutów i przyszłych psychoterapeutów w zakresie psychoterapii integratywnej i diagnozy klinicznej.
 5. Udział w wypracowywaniu standardów kształcenia i certyfikowania w psychoterapii integratywnej, uniwersalnych dla całego środowiska psychoterapeutów integratywnych w Polsce.
 6. Prowadzenie badań nad psychoterapią.
 7. Inspirowanie rozwoju, wymiany zawodowej i wzajemnego wspierania się przez psychoterapeutów poprzez organizowanie konferencji, zjazdów, kongresów, sieci wsparcia itp.
 8. Współpraca z organizacjami o podobnych celach w Polsce i za granicą, a zwłaszcza z European Association for Psychotherapy i Polską Federacją Psychoterapii
 9. Współpraca z władzami różnego szczebla dla dobra pacjentów i psychoterapeutów.
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej (PIPI)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. (12) 420 06 40, 420 06 03
fax. (12) 420 06 41, kom. 698 905 204,

skype: Mój stanpsychoterapia.pocieszka
regon: 351474275    nip: 677-20-64-345
numer konta: ING Bank Śląski 68 1050 1445 1000 0023 1942 2081