wykop.plPoleć stronę

Misja Instytutu

UWAGA !! Większość materiałów dostępnych w zakładkach na stronie - ma charakter archiwalny.

Nadrzędne wartości, jakim służył Instytut, to dobro pacjentów, szerokiej publiczności i środowiska psychoterapeutów.
Instytut działał w oparciu o Deklarację Strasburską.


MISJA:

 1. Misją Instytutu jako placówki szkoleniowej było promowanie rozwiniętego tu unikalnego modelu integratywnej psychoterapii MetaSystemowej, kształcenie psychoterapeutów w tym modelu oraz budowanie tożsamości zawodowej psychoterapeutów niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej. Integralną częścią misji było prowadzenie badań naukowych.
 2. Misją Instytutu jako placówki klinicznej było służenie psychoterapią, konsultacją i diagnostyką pacjentom cierpiącym na zaburzenia lub problemy psychiczne, a także - we współpracy z lekarzami - psychoterapia pacjentów cierpiących na choroby somatyczne.
 3. Misją społeczną Instytutu było edukowanie i udostępnianie wiedzy o psychoterapii, zdrowiu psychicznym oraz o psychoterapii jako niezależnej profesji i dyscyplinie naukowej osobom zainteresowanym, władzom i mediom.

Celem działania Instytutu było:

 1. Prowadzenie psychoterapii dla osób jej potrzebujących zgodnie z zasadami sztuki i w oparciu o wyniki badań naukowych dotyczących psychoterapii.
 2. Rozwijanie i promowanie psychoterapii MetaSystemowej
 3. Promowanie psychoterapii i wiedzy na temat psychoterapii wśród szerokiej publiczności.
 4. Szkolenie psychoterapeutów i przyszłych psychoterapeutów w zakresie psychoterapii integratywnej i diagnozy klinicznej.
 5. Udział w wypracowywaniu standardów kształcenia i certyfikowania w psychoterapii integratywnej, uniwersalnych dla całego środowiska psychoterapeutów integratywnych w Polsce.
 6. Prowadzenie badań nad psychoterapią.
 7. Inspirowanie rozwoju, wymiany zawodowej i wzajemnego wspierania się przez psychoterapeutów poprzez organizowanie konferencji, zjazdów, kongresów, sieci wsparcia itp.
 8. Współpraca z organizacjami o podobnych celach w Polsce i za granicą, a zwłaszcza z European Association for Psychotherapy i Polską Federacją Psychoterapii
 9. Współpraca z władzami różnego szczebla dla dobra pacjentów i psychoterapeutów.Informujemy, że od 31 grudnia 2016 r. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie przy ul. Pocieszka 6 rozdzielił się na dwa odrębne podmioty:


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
Maria Milena Karlińska-Nehrebecka


Szkolenia, Studium Psychoterapii, superwizja, psychoterapia

Kontakt:

ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków

tel. 797-414-938

e-mail: biuro@pipi.org.pl

www.pipi.org.pl


oraz


Instytut Psychoterapii MetaSystemowej
Andrzej Nehrebecki


Superwizja, psychoterapia

Kontakt:

tel. 884-802-222

e-mail:biuro.ipm@gmail.com


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222