wykop.plPoleć stronę

Szkolenia z psychoterapii w Instytucie - kursy

Opis

Test sortowania kart z Wisconsin jest testem behawioralnym służącym w diagnozie neuropsychologicznej do oceny pamięci operacyjnej oraz funkcji wykonawczych. Stosowany jest wobec dorosłych, a także dzieci i młodzieży, zdrowych i dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Jest prosty w wykonaniu. Test WCST stworzony został przez A. Berga i miał służyć badaniu giętkości nastawień, rozumowania i myślenia abstrakcyjnego. Dzięki temu, że jest narzędziem wrażliwym na dysfunkcje płatów czołowych, pozwala diagnozować planowanie strategiczne, zorganizowane przeszukiwanie, zdolność do używania informacji zwrotnych dla zmiany nastawień poznawczych, ukierunkowania zachowań na cel i modulowania reakcji impulsywnych. Obniżone wyniki WCST odnotowuje się m. in. w zaburzeniach ogniskowych mózgu, schizofrenii (nawet przed wystąpieniem choroby), chorobie dwubiegunowej, czy depresji.

Szkolenie jest zakończone sprawdzeniem nabytych umiejętności.

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków.

Kogo zapraszamy: Szkolenie przewidziane jest dla psychologów i psychologów klinicznych.


Program

W programie m.in.:


Terminy i opłaty

Zajęcia (w wymiarze 19 godzin akademickich), łącznie 2 dni (piątek-sobota), odbędą się w dniach

24-25 października 2014.

Koszt szkolenia:
płatne w ratach, łącznie 490 zł, w tym:
290 zł (zadatek) - do 24 września 2014,
200 zł – do 24 października 2014 (można na zajęciach).


Jak się zapisać:

Uwaga: • Certyfikaty PTPI są uznawane przez NFZ • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych • Nauczyciele mogą otrzymać zaświadczenie NODN „Pocieszka” ukończenia kursu doskonalenia zawodowego • Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie, informacje organizacyjne oraz informacje na temat noclegów w Krakowie • W przypadku rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć zwracamy wpłaconą kwotę, pomniejszoną o zadatek i porto •


Prowadzący

Mirosława Orłowiejska-Gillert - specjalista psychologii klinicznej - neuropsycholog, pracuje w Klinice Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest także biegłym sądowym w zakresie neuropsychologii klinicznej. Znana jest z niezwykłych umiejętności diagnostycznych i wielkiego serca dla pacjentów. Wychowała wiele pokoleń neuropsychologów i prowadzi prywatną praktykę neuropsychologiczną.


Opinie uczestników szkolenia

Już wkrótce w tym miejscu zamieścimy opinie uczestników kursu.<< Poprzednie                    Powrót na górę                    Następne >>
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222