wykop.plPoleć stronę

Certyfikacyjne szkolenie superwizorskie

Od kandydata na superwizora oczekuje się, że będzie kompetentnie prowadził superwizję w różnych formatach, opierając się na stale aktualizowanej wiedzy klinicznej z zakresu diagnozy, psychoterapii, superwizji oraz z badań naukowych w tych dziedzinach.

Dojrzałość osobista i profesjonalna, umiejętności dydaktyczne nie tylko w przekazywaniu wiedzy, ale i kształceniu umiejętności praktycznych i integrowaniu ich z teorią, stałe aktualizowanie swojej wiedzy z dziedziny psychoterapii, wrażliwość na potrzeby szkoleniowe superwizantów, umiejętność trafnego dostrzegania deficytów osób szkolonych mogących tworzyć zagrożenie dla dobra pacjentów i właściwe postępowanie w takich sytuacjach, umiejętność rozgraniczania ról i stanowienia priorytetów, świadomość etyczna, służenie jako model kompetentnego psychoterapeuty dla superwizantów, komfort w roli autorytetu, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania trudności pojawiających się w procesie superwizyjnym - to tylko niektóre z oczekiwanych walorów superwizora.

Cele kształcenia

Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie:
 1. Modeli superwizji,
 2. Metod, technik i strategii superwizji,
 3. Relacji superwizyjnej (m.in. sojuszu superwizyjnego, kontraktu etc.)
 4. Kwestii etycznych i prawnych,
 5. Oceny superwizanta
 6. Superwizji psychoterapii w modalności integratywnej, w tym wykorzystania zjawisk takich jak proces równoległy, dynamiki przeniesienia - przeciwprzeniesienia, dynamik systemowych, identyfikacji własnego wkładu w proces superwizyjny, poznania fenomenologicznego, poprawnej identyfikacji problemów ujawnionych explicite i implicite, adaptacji interwencji do etapu rozwoju zawodowego superwizanta, umiejętności empatycznej konfrontacji jego deficytów.
A ponadto:
 • Kształtowanie osobistego stylu superwizorskiego w podejściu integratywnym.

Tematyka kształcenia teoretycznego

 1. Zakres i definicje sperwizji
 2. Modele superwizji
 3. Rozwojowe podejścia w superwizji
 4. Relacja superwizyjna 1 – różnice indywidualne
 5. Relacja superwizyjna – proces i problemy
 6. Superwizja indywidualna – interwencje
 7. Superwizja grupowa – interwencje
 8. Superwizja na żywo
 9. Ewaluacja superwizowanego
 10. Zagadnienia etyczne i kontekst prawny.

Formy kształcenia

 1. Seminarium
 2. Doświadczanie różnych form superwizji
 3. Wykład
 4. Analiza zapisu wideo
 5. Obserwacja superwizji
 6. Prowadzenie superwizji pod superwizją
 7. Dyskusja i informacje zwrotne dla superwizora

Organizacja kształcenia

10 spotkań składających się z: części seminaryjnej, własnej grupy superwizyjnej i obserwacji grupowej superwizji i praktyki superwizorskiej pod superwizją. Pierwsze całodniowe zajęcia stanowi seminarium w zakresie psychoterapii integratywnej.
 • 54 godziny akademickie seminarium superwizorskiego,
 • 9,5 godzin seminarium wz psychoterapii integratywnej,
 • 84 godziny praktyki w grupie superwizyjnej,
 • 105 godzin pracy własnej – przygotowanie referatów, lektury, analiza materiałów, pisanie prac, egzaminy, etc.

Wymogi wstępne

 1. Certyfikat psychoterapeuty
 2. Co najmniej 2 lata praktyki psychoterapeutycznej po uzyskaniu certyfikatu
 3. Co najmniej 10 lat praktyki psychoterapeutycznej
 4. Wypełnienie formularza aplikacyjnego i deklaracji.

Literatura obowiązujaca

 1. Lista lektur w j. angielskim
 2. Evans, K., Gilbert, M. (2004) Superwizja w psychoterapii. Gdańsk GWP
 3. Haley, J. Jak być superwizorem psychoterapii nie wiedząc jak wywołać zmianę u kogokolwiek
 4. Materiały z seminariów

Procedura certyfikacyjna

 • Monitorowanie postępów w trakcie szkolenia rocznego
 • Egzamin praktyczny
 • Obrona pracy dyplomowej (studium przypadku) – egzamin teoretyczny.


  Powrót
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222