wykop.plPoleć stronę

Szkolenia z psychoterapii w Instytucie - seminaria

Leczę i mam satysfakcję
szkolenie dla młodych lekarzy, pielęgniarek, położnych i fizjoterapeutów

Opis

W realiach panujących w polskiej służbie zdrowia oraz na studiach medycznych coraz więcej miejsca zajmuje biurokracja i formalne procedury, obciążające lekarza, pielęgniarkę, położną czy fizjoterapeutę. Trudno przy wymaganiach nakładanych przez NFZ stosować szczytne idee podmiotowego traktowania pacjenta, przedstawione na studiach tylko teoretycznie.

Pierwsze doświadczenia zawodowe są często niczym skok na głęboką wodę - na studiach studenci nabywają wiedzę o ludzkich chorobach, zaś podczas praktyki zawodowej mają do czynienia z pacjentami, którzy domagają się czegoś więcej niż wypisania recepty i skierowania na badania.

Nieumiejętność budowania współpracy z pacjentem, może przytłaczać, zasiewać zwątpienie w słuszność wyboru zawodu, a na dłuższą metę prowadzić do wypalenia zawodowego.

Tymczasem najnowsze badania nad procesem leczenia wskazują, że jego skuteczność zależy od relacji leczącego z pacjentem. Dobry kontakt okazuje się kluczowym narzędziem w zawodzie medycznym.

Szkolenie jest oparte na doświadczeniu psychoterapeutów i innych specjalistów ochrony zdrowia, szkolących adeptów medycyny. Jest adresowane do osób, które chcą mieć więcej spokoju, zaufania do siebie i satysfakcji z pracy.

Forma zajęć: mini wykład, self-experience, demonstracja kliniczna, case study, projekcja filmów, praca w małych grupach

Kogo zapraszamy: studentów medycyny, młodych lekarzy w trakcie specjalizacji i pierwszych 5 lat praktyki, fizjoterapeutów, pielęgniarki, położne.

Materiały: Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe.


Program

W programie m.in.:
 • Jak poruszać trudne tematy z pacjentem (przekazanie niepomyślnej diagnozy, śmierć członka rodziny, myśli samobójcze etc.) i jak reagować na jego silne emocje (rozpacz, złość, strach, ból etc.).

 • Jak rozumieć i wykorzystać dla lepszego leczenia swoje „trudne” reakcje na pacjenta (niechęć, strach, złość, obojętność).

 • Jak być profesjonalistą, zachowując życzliwość dla pacjenta.

 • Dylematy etyczno-moralne.

 • Co może szkodzić pacjentowi, straumatyzować go – błędy jatrogenne i efekt nocebo. Jak wspomagać leczenie efektem placebo.

 • Jak wykorzystać informacje uzyskane podczas kontaktu z pacjentem do jego diagnozy klinicznej.

 • Co w rzeczywistości motywuje pacjentów do podjęcia leczenia. Dlaczego dla niektórych wypisanie recepty to za mało – oraz co z tym „fantem” dalej zrobić,

 • Dlaczego wybrałem/-łam ten zawód i jakie ważne potrzeby w nim zaspokajam? Lepsze ukierunkowanie w wyborze specjalizacji.


Terminy, liczba godzin

Zajęcia (w wymiarze 23 godzin akademickich, łącznie 2 dni) odbędzie się w weekend.


Koszt szkolenia

UWAGA: Koszt szkolenia i terminy wpłat zostaną wkrótce podane. Koszt może się nieznacznie różnić od kosztu zeszłorocznej edycji podanego poniżej.
 • płatne w ratach, łącznie: 460 zł
  • 190 zł - zadatek do 7.05.2013
  • 270 zł - do 7.06.2013
   (można na zajęciach)
 • lub wczesna wpłata ze zniżką:
  • 410 zł - płatne do 8.04.2013

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat.


Jak się zapisać:

 1. W sprawie zapisu na to szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Wpłać zadatek w wysokości 190 zł na konto Instytutu:

  Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
  ING Bank Śląski 68 1050 1445 1000 0023 1942 2081
  (w tytule przelewu podając Imię i nazwisko uczestnikaz dopiskiem Lekarze
 3. Po zaksięgowaniu przelewu prześlemy (na e-mail podany w zgłoszeniu) potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
Uwaga:
 • Koszt noclegu i wyżywienia uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

• Certyfikaty PTPI są uznawane przez NFZ • Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej, potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych • Nauczyciele mogą otrzymać zaświadczenie NODN „Pocieszka” ukończenia kursu doskonalenia zawodowego • Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie, informacje organizacyjne oraz informacje na temat noclegów w Krakowie • W przypadku rezygnacji do 2 tygodni przed rozpoczęciem zajęć zwracamy wpłaconą kwotę, pomniejszoną o zadatek i porto •Prowadzący

mgr Ewa Karmińska: Psychoterapeuta Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, w trakcie szkolenia do certyfikatu. Psycholog. Członek Komisji Etycznej Polskiej Federacji Psychoterapii. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje na Oddziale Zamkniętym Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach. Szkoli lekarzy z podstaw kontaktu psychoterapeutycznego oraz diagnozy klinicznej w ramach specjalizacji z psychiatrii. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest instruktorem terapii poprzez taniec i ruch.

mgr Sylwia Wojtysiak: Psychoterapeuta Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, w trakcie szkolenia do certyfikatu. Pedagog, seksuolog. Jest członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i członkiem Zarządu Polskiej Federacji Psychoterapii. Terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera, pracuje na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie prowadzi grupę dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Współprowadzi Ośrodek Psychoterapii Integratywnej w Poznaniu. Szkoli Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


Opinie uczestników szkolenia

Już wkrótce w tym miejscu zamieścimy opinie uczestników warsztatu.

<< Poprzednie                    Powrót na górę                    Następne >>
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222