wykop.plPoleć stronę

Ustawa Psychoterapeutyczna

Komentarz psychoterapeuty

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, z wykształcenia socjologiem, pracuję w zawodzie od 10 lat i chcę się podzielić moją opinią dotyczącą projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, po przeczytaniu którego jestem oburzona.

Ministerstwo zdrowia zaskoczyło mnie jako członka środowiska psychoterapeutycznego gwałtowną i nagłą potrzebą konsultacji społecznych na temat ustawy o niektórych zawodach medycznych. Ciekawym jest fakt, iż prace nad ustawa trwają od 3 lat i właśnie pod koniec wakacji, kiedy jeszcze większość ludzi urlopuje lub jest jedną nogą na urlopie Pan minister ogłasza 4 tygodniowe konsultacje społeczne. Wyobrażam sobie, że nie tylko ja jedna wracając właśnie z urlopu dowiedziałam się, że konsultacje trwają od 11 sierpnia. Ale to pewnie moja paranoja, przecież to tylko korzystny dla niektórych zbieg okoliczności. Zastanawia mnie również fakt, iż nazywa się to ustawą o niektórych zawodach medycznych, ale większość jej artykułów reguluje sprawy dotyczące zawodu psychoterapeuty. Dlaczego więc nie nazwać jej po prostu ustawą o zawodzie psychoterapeuty. Ale to tylko detale, w porównaniu z zawartością proponowanej ustawy.

Albowiem nie wiedzieć czemu ministerstwo stwierdza, iż tylko mgr psychologii oraz lekarz medycyny może zostać psychoterapeutą. Z jakich powodów wykształcenie lekarza bardziej predysponuje do wykonywania zawodu psychoterapeuty niż np. pedagoga czy filozofa. A skoro stwierdza się, iż psycholog kończący studia nie posiada kwalifikacji do prowadzenia psychoterapii, to dlaczego tylko on będzie w stanie podczas kilkuletnich studiów uzupełniających czy podyplomowych opanować nowe umiejętności zawodowe. Jak wiadomo obecnie w zawodzie psychoterapeuty pracuje spory procent ludzi, którzy posiadają wykształcenie uniwersyteckie inne niż psychologiczne czy lekarskie. Posiadają oni certyfikaty i są cenionymi fachowcami, posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe. Ustawa nie reguluje jasno i czytelnie co z nimi. Czy to oznacza, że chcąc dalej wykonywać zawód, w którym są dobrzy, będą musieli w ramach uzupełniania kwalifikacji kończyć studia medyczne bądź psychologiczne. Ustawa mówi o tym, iż to minister będzie na podstawie decyzji i rozporządzeń o tym decydował. Tylko nie jest niestety określone na podstawie jakich kryteriów?!

Generalnie co to za ustawa, w której o najważniejszych sprawach i regulacjach decyduje arbitralnie minister za pomocą rozporządzeń. To oznacza, że najważniejsze decyzje dotyczące naszego zawodu będą podejmować kolejni ministrowie (czy raczej szeregi ich doradców), co otwiera oczywiście drogę do korupcji oraz nadużywania lobbingu.

Tak się sprawa ma również z udzielaniem akredytacji ośrodkom szkolącym. Ustawa w niezwykle mętny sposób określa kryteria rekomendacji, zostawiając to właśnie rozporządzeniom ministra. Jakie to może mieć konsekwencje widać wyraźnie w proponowanym tekście ustawy: mimo, iż w Polsce istnieje ponad dwadzieścia ogólnopolskich stowarzyszeń zawodowych psychoterapeutów, w niejasny sposób ośrodkami akredytowanymi, które wymienia ustawa zostały: Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które zrzeszają właśnie psychologów i lekarzy, posiadając jedynie sekcje psychoterapeutyczne. Nasuwa się oczywiste pytanie w czym one są lepsze i na jakiej podstawie otrzymały te akredytacje, skoro nie ma jeszcze ustawy, która to reguluje?! Najlepszy to dowód o co chodzi w tej ustawie. Nie o zagwarantowanie pacjentom dostępu do profesjonalnej, bezpiecznej pomocy, tylko o partykularne interesy monopolu pewnych środowisk, które chcą zabezpieczyć swoje wpływy i własne intratne interesy.

Apeluję do wszystkich moich koleżanek i kolegów psychoterapeutów, którym leży na sercu unormowanie sytuacji zawodu psychoterapeuty w Polsce: zapoznajcie się z proponowaną treścią ustawy i jak sobie życzy Pan minister opiniujcie. Jeśli pozwolimy, aby ustawa weszła z życie w obecnym kształcie, możemy iść sadzić pietruszkę.

Anna Galos
Certyfikowany PsychoterapeutaPowrót
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222