wykop.plPoleć stronę

Krótka historia Instytutu


UWAGA !! Większość materiałów dostępnych w zakładkach na stronie - ma charakter archiwalny.

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej s.c. rozpoczął działalność w 1992 roku. Dyrektorem był Andrzej Nehrebecki, a zastępcą Milena Karlińska-Nehrebecka.

Ze szkoleń w Instytucie do grudnia 2016 r. skorzystało ponad 7800 osób, a rocznie ze szkoleń, superwizji i konsultacji korzystało około 600 profesjonalistów, głównie psychologów, lekarzy, pedagogów i innych specjalistów zajmujących się ochroną zdrowia lub pomocą psychologiczną.

W 2003 roku na potrzeby Instytutu został zakupiony obszerny samodzielny budynek z ogrodem i tarasem przy ulicy Pocieszka 6, w którym jeszcze w trakcie generalnego remontu Instytut rozpoczął swoją działalność. Dzięki temu nasi pacjenci i studenci mieli przyjazną i funkcjonalną przestrzeń, którą traktowali jak swój dom.

W 2005 roku Instytut stał się jedną z organizacji założycielskich Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP), która prowadzi intensywne działania na rzecz przywrócenia polskim psychoterapeutom pełni ich praw. By zgodnie z Deklaracją Strasburską:

  1. Dostęp do zawodu psychoterapeuty był otwarty dla odpowiednio wyszkolonych przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, nie tylko dla psychologów czy psychiatrów.
  2. Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów szkolonych według wysokich standardów zawodowych były na równi traktowane przez NFZ.
  3. Psychoterapeuci certyfikowani przez te stowarzyszenia mieli uprawnienia do podpisywania kontraktów z NFZ.
  4. Powstała Rada ds Psychoterapii przy ministrze Zdrowia, ciało reprezentujące głos całego środowiska, która składałoby się z przedstawicieli wszystkich szkolących ośrodków w Kraju, reprezentującycm różne kierunki w psychoterapii. W przeciwieństwie do sytuacji jaka panuje w Polsce od wielu lat gdy psychoterapia jest zmonopolizowana przez dwie korporacje innych zawodów: psychiatrów i psychologów. Instytut należy do Izby Reprezentantów Polskiej Federacji Psychoterapii.

W 2005 Instytut został także członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, wnosząc między innymi swój dorobek szkoleniowy.

W 2006 roku Instytut został przyjęty do European Association for Psychotherapy; organizacji która (m.in.) opracowuje standardy zawodu psychoterapeuty dla Parlamentu Europejskiego.

W roku 2008 powstał przy Instytucie Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, proponujący różnorodne formy doskonalenia zawodowego specjalistom zatrudnionym w oświacie.

Stworzyliśmy wreszcie naszą stronę internetową, którą mamy zamiar rozwijać i wzbogacać, podobnie jak inne obszary naszych działań.

W minionych latach w Instytucie zaczęło pracować coraz więcej psychoterapeutów będących absolwentami naszych całościowych szkoleń.

W styczniu 2012 Instytut uroczyście obchodził 20-lecie swojego istnienia.
Zobacz galerie zdjęć z uroczystości >>

W ciągu ostatnich lat z szkoleń w Instytucie skorzystało rocznie około 600 profesjonalistów takich jak psychoterapeuci, psycholodzy, psycholodzy kliniczni, lekarze, pielęgniarki, teolodzy czy pedagodzy. Oceniamy, że w latach 1992-2015 w Instytucie przeszkoliło się ponad 7800 osób.


Informujemy, że od 31 grudnia 2016 r. Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie przy ul. Pocieszka 6 rozdzielił się na dwa odrębne podmioty:


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej
Maria Milena Karlińska-Nehrebecka


Szkolenia, Studium Psychoterapii, superwizja, psychoterapia

Kontakt:

ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków

tel. 797-414-938

e-mail: biuro@pipi.org.pl

www.pipi.org.pl


oraz


Instytut Psychoterapii MetaSystemowej
Andrzej Nehrebecki


Superwizja, psychoterapia

Kontakt:

tel. 884-802-222

e-mail:biuro.ipm@gmail.com


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222