Notice: Undefined variable: search in /home/ptpi/public_html/instytut/index.php on line 148
Notice: Undefined index: query in /home/ptpi/public_html/instytut/index.php on line 344
id="terap" class="art_leki2014" >
wykop.plPoleć stronę

Artykuły z dziedziny psychoterapii


Notice: Undefined index: art_leki2014 in /home/ptpi/public_html/instytut/wstawboczne.php on line 7Szkolenie „MetaSystemowa Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych”.

Szkolenie rozpoczęło się 14 marca. Razem z polskimi psychoterapeutami uczestniczą w nim psychoterapeuci z Ukrainy, zrzeszeni w Ukraińskim Związku Psychoterapeutów. Zostali oni zaproszeni przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej, członka Polskiej Federacji Psychoterapii, by wesprzeć pracę, jaką ukraińscy terapeuci wykonują pro bono dla swoich pacjentów, ostatnio niejednokrotnie ciężko dotkniętych zaburzeniami po traumach.

Pierwsza część szkolenia została poświęcona właśnie zaburzeniom posttraumatycznym. Pracowaliśmy w oparciu o osobiste doświadczenie, które jest kluczowe dla skutecznego prowadzenia psychoterapii w podejściu MetaSystemowym.

Pierwszy dzień zakończył się nieformalnym get-to-know party.

Po zajęciach w drugim dniu koledzy z Ukrainy przygotowali prezentację o psychoterapii na Ukrainie w okresie Majdanu. Większość naszych gości pełniła odpowiedzialną służbę na Majdanie i w telefonie zaufania, udzielając pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej różnym grupom potrzebujących – bojownikom, rannym, zdekompensowanym, rodzinom i towarzyszom zabitych i rannych, osobom z innych służb, obywatelom i ...członkom Berkutu. Mogliśmy poznać hart ducha, odwagę i oddanie innym tych skromnych psychoterapeutów i bezpośrednio od nich dowiedzieć się jak pracowali. Słynne powiedzenie W. Biona, dowódcy baterii czołgów i zasłużonego psychoterapeuty, „psychoterapeuta musi umieć działać pod ostrzałem” znalazło tu dosłowny wyraz.

W spotkaniu wzięła też udział Pani Konsul Ukrainy, która w osobisty i poruszający sposób wyraziła szacunek i wdzięczność psychoterapeutom za ich bezinteresowną pracę.

Uczestnicy z Polski starali się współdziałać w tym dwujęzycznym przedsięwzięciu. W szkoleniu i prezentacji pomagali też bezinteresownie tłumacze i psychoterapeuci, tworząc, razem ze wszystkimi swoją cząstkę pomocy dla Ukrainy. Wielu z nas było głęboko poruszonych tym, co wnieśli koledzy z Ukrainy.

Dodatkowym cennym elementem szkolenia była demonstracja sesji psychoterapii MetaSystemowej na żywo, z omówieniem, przeprowadzona przez Andrzeja Nehrebeckiego, twórcy psychoterapii MetaSystemowej.


Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222