wykop.plPoleć stronę

Grupa superwizyjna

Tradycyjnie roczną pracę rozpoczniemy od trzydniowego zjazdu superwizyjnego. Dalsza praca będzie kontynuowana w formie jednodniowych zjazdów.

Grupa przeznaczona jest dla osób zainteresowanych nauką zawodu i opanowaniem umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy z pacjentami.

Cel:

1. Superwizja pacjentów.

2. Możliwość pracy osobistej nad „trudnymi obszarami”.

3. Nauka warsztatu psychoterapeutycznego. Strategii i technik pochodzących z różnych podejść terapeutycznych.

4. Teoretyczne i praktyczne podstawy Psychoterapii Pełni.

Zasady:

Pierwsze trzy kolejne spotkania to okres próbny, po którym superwizor i superwizant podejmują wspólną decyzję o ewentualnej dalszej współpracy. Zasada ta nie dotyczy osób, które już zostały przyjęte na grupę.


Jak się zapisać:

Osoby zainteresowane udziałem w grupie superwizyjnej proszone są o bezpośredni kontakt z Andrzejem Nehrebeckim w godzinach dyżuru telefonicznego (poniedziałek – piątek, godz. 10.00-11.00, tel. 602 650 476).

Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222