wykop.plPoleć stronę

Grupa Psychoterapii MetaSystemowej

Psychoterapia MetaSystemowa wykazała skuteczność w wielu problemach i zaburzeniach, także ciężkich i chronicznych. Psychoterapia MetaSystemowa służy nie tylko zdrowiu psychicznemu i fizycznemu - lecz także, by człowiek był zdolny kochać, tworzyć szczęśliwe związki, odnaleźć sens życia i spełnienie.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ta formuła terapii prowadzi do głębokich i trwałych zmian. Wielu pacjentów poprawiło jakość życia, uratowało małżeństwo, zbudowało szczęśliwy związek, dochowało się potomstwa, wyleczyło z wieloletnich depresji, uzależnień czy chorób. Zajęcia jeden dzień w miesiącu przez pół roku, sprzyjają stopniowemu pogłębianiu i utrwalaniu pozytywnych zmian w życiu i związkach jednocześnie dają się pogodzić z normalnym rytmem życia. Terapia w tym podejściu ma udokumentowaną skuteczność, badania wskazują, że efekty są trwałe.

Udział w grupie jest samodzielną postacią leczenia problemów psychicznych. Może też stanowić kontynuację psychoterapii indywidualnej czy małżeńskiej lub być prowadzony równolegle. Może wspomagać leczenie poważnych chorób somatycznych takich jak: choroby nowotworowe, neurologiczne, autoimmunologiczne etc. Korzystają z niej także psychoterapeuci chcący przejść osobistą psychoterapię. Psychoterapia odbywa się w grupie liczącej do 20 osób.

W grupie mogą uczestniczyć osoby, cierpiące na:

 • depresję,
 • lęki, fobie, obsesje, zaburzenia posttraumatyczne;
 • zaburzenia jedzenia (anoreksję, bulimię, objadanie się);
 • zaburzenia psychosomatyczne; w tym bezpłodność psychogenna;
 • zaburzenia osobowości;
 • uzależnienia czy psychozy;
 • poważne choroby somatyczne.

Jak również osoby, które:

 • mają nieudany związek małżeński lub partnerski albo trudność ze znalezieniem partnera;
 • czują się nieszczęśliwe lub samotne;
 • chcą pomóc swoim dzieciom, które chorują somatycznie lub mają zaburzenia psychiczne;
 • przeżywają dylematy związane z orientacją seksualną lub seksualnością;
 • mają problemy związane z pracą, nauką albo z finansami;
 • potrzebują pomocy w kwestiach egzystencjalnych.

Zapraszamy osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy jak i skierowane przez psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, duszpasterzy.

Organizacja:

 • Pierwsze 4-dniowe zajęcia wyjazdowe odbędą się w pensjonacie w okolicach Krakowa.
 • Następne 7 spotkań (jednodniowych, raz w miesiącu) odbędzie się w Krakowie.

Terminy zjazdów:

7-10 marca 2019

13 kwietnia 2019

18 maja 2019

8 czerwca 2019

7 września 2019

12 października 2019

23 listopada 2019

14 grudnia 2019

UWAGA: Warunkiem uczestnictwa jest obecność na wszystkich zajęciach.

Jak się zapisać:

 • Umów się telefonicznie na konsultacje z prowadzącym. Pan Andrzej Nehrebecki prowadzi dyżury telefoniczne dla pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-10.00, tel. 602 650 476.
 • Po zakwalifikowaniu wpłać zadatek lub opłatę zniżkową.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność wpłat. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zniżka.

Koszt zjazdów:

Łączny koszt grupy wynosi 2600 zł (płatny w ratach).

 • 1100 zł - zadatek płatny do 22 lutego 2019. Zadatek jest opłatą za zajęcia wyjazdowe. W cenę wliczony jest koszt pobytu i obiadów.

 • oraz 7 kolejnych zjazdów w Krakowie po 250 zł - płatne przed zajęciami.

Istnieje również możliwość dokonania całościowej opłaty ze zniżką - 2700 zł
(płatne do 22 lutego 2019).

Wpłat należy dokonywać na konto:


Instytut Psychoterapii MetaSystemowej

11 1140 2004 0000 3302 7795 3227

(z dopiskiem: „Grupa terapeutyczna")


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 884 802 222 lub mailem biuro.ipm@gmail.com


PROWADZENIE: ANDRZEJ NEHREBECKI – psychoterapeuta, superwizor, nauczyciel psychoterapii, naukowiec. Rozwinął nowy, oryginalny kierunek psychoterapii, o wysokiej skuteczności – psychoterapię MetaSystemową. Wypracował szereg unikalnych technik psychoterapii. Obecnie we współpracy z wiedeńskim Sigmund Freud University prowadzi badania naukowe nad tym modelem psychoterapii. Sam wcześniej przeszedł gruntowne wyszkolenie u wiodących psychoterapeutów niemieckich i amerykańskich, oraz polskich. Jest bardzo skutecznym psychoterapeutą i podczas swojej wieloletniej działalności wyleczył setki osób z ciężkich depresji, uzależnień, psychoz, zaburzeń osobowości i innych zaburzeń psychicznych, pomógł w udokumentowany sposób w wyleczeniu osób chorych na stwardnienie rozsiane, nowotwory złośliwe, choroby autoimmunologiczne etc., scalił dziesiątki rozpadających się małżeństw i pomógł rodzinom, by ich dzieci były bardziej szczęśliwe i zdrowsze. Współzałożyciel Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej, prowadzi szkolenie w zawodzie psychoterapeuty, psychoterapię indywidualną, grupową, małżeńską, rodzinną, badania naukowe i działalność edukacyjną pro bono dla laików. Opracował test WisdOM (Wisdom development Outcome Measure), badający efekty psychoterapii. Wspólnie z Bertem Hellingerem napisał książkę „Miłość zaklęta w chorobie".
Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej MKN (PIPI)
ul. Pod Skałą 9, 30-237 Kraków, tel. 797-414-938, (12) 420 06 03

Instytut Psychoterapii MetaSystemowej (IPM)
ul. Pocieszka 6, 31-408 Kraków,
tel. 884 802 222